Calefacció

La calefacció és essencial en climes freds i consta de diversos components clau. Les calderes o sistemes de calefacció central generen calor a partir de gas, electricitat o biomassa. Els radiadors o emissors tèrmics distribueixen la calor a les habitacions. Els termòstats controlen la temperatura i les bombes de circulació asseguren un flux constant d’aigua calenta. Els sistemes de canonades i conductes faciliten la distribució de la calor. L’elecció adequada d’aquests components garanteix un sistema de calefacció eficient i confortable a la llar o en un edifici.