Política de privacitat

En GRUP HIEMESA estem compromesos amb la protecció de la privacitat i l’ús correcte de les dades personals.

És per això que, la present Política de Privacitat té com a objecte informar sobre el tractament de dades de caràcter personal que, GRUP HIEMESA efectua en aquest lloc web i en qualsevol dels seus subdominis.

 1. Qui és el Responsable del tractament de les seves dades personals?

L’empresa titular de cada domini, és la Responsable del Tractament de les dades que es recaptin a través d’aquest.
No obstant això, tal com s’indica en l’Avís Legal, els dominis de les diferents empreses són gestionats per HIEMESA S.L

Pots contactar amb nosaltres en:

 • Adreça: Pol. Industrial Zona Franca, Sector M, 08040 Barcelona o en el domicili indicat en cadascuna de les empreses del Grup
 • Correu electrònic: comercial@hiemesa.com
 • Telèfon: (+34) 932 237 520

 

 1. Perquè tractem les teves dades personals de contacte?

 

Podem tractar les seves dades personals per a diferents finalitats:

 • Formularis web:

Les dades personals recollits mitjançant el formulari de contacte o qualsevol altre formulari web, o bé perquè ens remet un correu electrònic, seran tractats per l’empresa titular d’aquest, en qualitat de Responsable del tractament, amb la finalitat de gestionar i atendre la seva petició o sol·licitud d’informació, dubtes, queixes, etc o la per a la finalitat específica que s’indiqui en el formulari web (Gestionar l’alta per a l’enviament del butlletí, Gestionar la inscripció al curs escollit, Enquesta de la Central de Compres: Conèixer el nivell de satisfacció dels Usuaris)

 

 • Butlletí electrònic o newsletter:

A més, en el cas que expressament ens el sol·liciti mitjançant la sol·licitud de recepció del nostre butlletí electrònic, li mantindrem informat sobre les novetats en relació als productes i serveis del Grup Hiemesa. En qualsevol moment podrà donar-se de baixa si no desitja continuar rebent aquesta informació. Trobarà un enllaç a aquest efecte al vaig piular de pàgina cada butlletí. També pot donar-se de baixa en qualsevol moment o comunicar-nos la seva petició mitjançant les opcions de contacte especificades al final d’aquest document.

 

 • Gestió de currículum:

També podrem tractar les teves dades per a tenir en compte la teva candidatura per a possibles vacants o llocs de treball que puguin sorgir en qualsevol de les empreses del grup que s’ajustin al teu perfil i experiència. T’informem que la gestió de personal es realitza per part de la nostra matriu HIEMESA S.L. pel que les teves dades seran comunicades a aquesta i a la resta d’empreses en les quals es puguin sorgir els llocs de treball. En cas de no estar d’acord amb aquesta comunicació, no podrem gestionar la teva candidatura.

 

 • Dades de contacte:

 

Per a la gestió de les seves dades de contacte i si escau els relatius a la funció o lloc exercit en la seva empresa, per a la seva localització professional i únicament per al manteniment de relacions de qualsevol índole amb la persona jurídica en la qual l’afectat presti els seus serveis.

 

 1. Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les seves dades personals? És a dir quina condició fonamenta o habilita el que puguem tractar les seves dades personals?

 

La base jurídica que ens legitima per al tractament de les teves dades pot ser diversa:

 

 • en uns casos pot ser el consentiment de les persones interessades (subscripció a un butlletí electrònic, emplenament d’un formulari web, enviament d’un currículum etc). Quan el tractament es basi en el seu consentiment, el mateix s’entendrà atorgat de forma inequívoca, considerant-se aquesta aportació un acte afirmatiu clar per part seva, que manifesta aquest consentiment.
 • en uns altres el compliment d’una obligació legal per part nostra
 • l’execució d’un contracte o
 • l’interès legítim del Responsable (gestió de dades de contacte i si escau els relatius a la funció o lloc exercit de les persones físiques que prestin serveis en una persona jurídica).
  L’aportació de les dades sol·licitades és obligatòria per ser imprescindibles per a atendre la seva petició i/o prestar els nostres serveis; si no els facilita, no podrem dur-la a terme o prestar-los.

L’aportació de les dades sol·licitades és obligatòria per ser imprescindibles per a atendre la seva petició i/o prestar els nostres serveis; si no els facilita, no podrem dur-la a terme o prestar-los.

 

 1. Per quant temps conservem les seves dades personals?

 

Les dades personals es conservaran pel temps que precisi l’atenció de l’objecte de la comunicació i, en el cas d’enviament de comunicacions comercials, mentre disposem del seu consentiment i no hagi manifestat la seva oposició.

D’altra banda, amb la finalitat que els dades que consten en els nostres fitxers, informàtics i/o en paper, sempre corresponguin a la realitat, es tractarà de mantenir actualitzats. De manera que, a aquest efecte, l’Usuari podrà comunicar-nos-el, per correu electrònic a dpo@hiemesa.com.

 

 1. Qui poden ser cessionaris o destinataris de les teves dades personals?

 

Les dades personals no seran cedits o comunicats a tercers, excepte en els supòsits necessaris per a l’atenció de la consulta formulat i en els supòsits previstos segons Llei.

 

 1. Quins són els seus drets en protecció de dades i com pot exercir-los?

 

L’interessat podrà exercitar els següents drets en protecció de dades.

• Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat

 • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió
  • Dret a oposar-se al tractament

L’interessat podrà exercitar tals drets mitjançant escrit de sol·licitud, acompanyada d’una fotocòpia de la seva D.N.I o document identificatiu equivalent, dirigida a dpo@hiemesa.com . En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també documento que acrediti la representació i document identificatiu d’aquest.

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà contactar amb nosaltres en dpo@hiemesa.com o interposar una reclamació davant la Agència Andorrana de Protecció de Dades (www.apda.ad/).