Avis Legal

  1. Dades identificatives

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es posa en el seu coneixement que, en nom de les empreses de GRUP HIEMESA, HIEMESA S.L., amb B64665938 gestiona els continguts del lloc web http://www.hiemesa.com domicili social a aquest efecte en Pol. Industrial Zona Franca, Sector M, 08040 Barcelona, així com els llocs web de les empreses del Grup:

 

 

HIEMESA S.L és una empresa inscrita en el Registre Mercantil de Madrid en el Tom 36.616, Fulla M-656981, Foli 111, Inscripció 3.

En cas de voler posar-se en contacte amb nosaltres, pot dirigir-se al domicili indicat anteriorment, així com al telèfon: (+34) 932 237 520 i l’adreça electrònica: comercial@hiemesa.com

Les referències a “GRUP HIEMESA” s’entendran dirigides a cadascuna de les empreses que conformen aquest grup, en la mesura que sigui aplicable.

 

  1. Acceptació i vigència de les condicions generals i particulars

 

Tant la navegació com la utilització i/o comanda de qualssevol dels productes oferts en aquesta pàgina Web li atribueix a Vostè la condició d’Usuari i suposa la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals i, si escau, Particulars vigents en el moment en què Vostè com a Usuari accedeixi a la pàgina Web.

GRUP HIEMESA es reserva el dret a ampliar i modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, la configuració i els continguts de la pàgina Web, així com suspendre temporalment la presentació, la configuració, les especificacions tècniques i els serveis d’aquest espai, de la mateixa forma.

 

  1. Caràcter de la informació publicada en el Portal

Les informacions ofertes per mitjà d’aquest canal tenen exclusivament caràcter il·lustratiu i no originen drets ni expectatives semblants i Grupo Hiemesa no es fa responsable dels continguts accessibles mitjançant enllaços o documents existents en altres dominis.

GRUP HIEMESA procura que aquesta informació sigui exacta i precisa, i de manera que l’actualitza amb la màxima celeritat possible, tractant d’evitar errors i corregint-los tan aviat com els detecta. No obstant això, GRUP HIEMESA no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

La informació continguda en el Portal pot ser modificada i actualitzada per GRUP HIEMESA, sense necessitat d’avís previ, pel que fa al seu contingut com al seu disseny i presentació.

  1. Condicions i termes generals d’ús del Portal

 

Per l’accés, navegació pel Portal d’Internet de GRUP HIEMESA i/o per la utilització dels serveis que hi apareixent, vostè adquireix la condició d’usuari, sense reserves de cap tipus, a totes i cadascuna de les presents Condicions i Termes Generals d’Ús i de les Condicions Particulars, que si escau regeixin la prestació dels serveis disponibles en el lloc web, sense perjudici de l’atenció i compliment per part de l’Usuari de les condicions fixades i previstes pels llocs.web, si escau, amb enllaços des de www.hiemesa.com, de les quals no respon GRUP HIEMESA.

 

GRUP HIEMESA podrà, en tot moment i sense avís previ, modificar les Condicions i Termes Generals d’Ús, així com les Condicions Particulars, que s’hi estableixin.

En tot cas, l’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que el GRUP HIEMESA ofereix a través del Portal i, a més a més, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu:

 

(i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.

(ii) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el portal, qualsevol informació o material que, explícitament o implícitament, sigui difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, d’apologia del terrorisme, pornogràfic o inciti a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia o religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, amb especial atenció a l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, contra els drets humans.

(iii) No emprar identitats falses, ni suplantar la d’altres en l’ús Portal o en el de qualsevol dels serveis disposats, la qual cosa inclou la introducció de claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.

 

En conseqüència, l’Usuari no podrà intentar accedir ni fer servir les claus d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

 

(iv) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal cap programa d’ordinador, dades, virus, codis, equips de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al Portal, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de GRUP HIEMESA o, en general, de qualsevol tercer, o que d’alguna altra forma sigui capaç de causar-los alteracions o impedir-ne el funcionament normal.

(v) No destruir, alterar, fer servir per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de GRUP HIEMESA o de qualsevol tercer.

(vi) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostenti, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a la disposició d’altri.

(vii) No fer ús dels serveis oferts en el Portal amb l’objectiu de promocionar empreses i serveis externs, altres pàgines web, ni fer campanyes de publicitat o comercials, ni per actuar en benefici de persones jurídiques.

 

En cas de contravenir les condicions anteriors, GRUP HIEMESA es reserva la facultat i estarà legitimat per bloquejar, suspendre o cancel·lar, de forma immediata i sense avís previ, l’accés al Portal i el seu ús, i, si escau, per retirar els continguts presumptament o declaradament il·legals, ja sigui al seu exclusiu criteri, o a petició de tercers afectats o d’autoritat competent.

 

  1. Responsabilitat.

 

GRUP HIEMESA no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu:

(i) Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a GRUP HIEMESA que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel Sistema.

(ii) Retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics.

(iii) Que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control i que no siguin atribuïbles a GRUP HIEMESA

(iv) De la impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables a GRUP HIEMESA causades per l’Usuari, a tercers, o per força major.

 

  1. Propietat intel·lectual i industrial.

 

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, els noms de domini, les marques, així com la informació i els continguts recollits al llarg de tot el Portal estan protegits per la legislació espanyola, a favor de GRUP HIEMESA.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida tret que mediï autorització expressa de GRUP HIEMESA

 

  1. Ús d’enllaços

L’usuari d’Internet que vulgui introduir enllaços des dels seus propis espais a la Pàgina Web haurà de complir les condicions que es detallen a continuació sense que el seu desconeixement eviti les responsabilitats derivades de la Llei.
L’enllaç vincularà únicament amb la  pàgina principal del Portal però no podrà reproduir-la de cap manera (enllaços en línia, còpia de textos, gràfics, etc). Quedarà en tot cas prohibit, d’acord amb la legislació aplicable i vigent a cada moment, establir marcs de qualsevol tipus que impliquin a la pàgina o permetin la visualització dels seus continguts a través d’adreces d’Internet diferents a les de la pàgina i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens a la Pàgina Web de manera que: (I) produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la veritable procedència del servei o continguts; (II) suposi un acte de comparació o imitació deslleial; (III) serveixi per aprofitar la reputació de la marca i prestigi de GRUP HIEMESA; o (IV) de qualsevol altra forma prohibida per la legislació vigent.

No es farà des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap mena de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre GRUP HIEMESA la seva adreça, el seus empleats, els seus clients o sobre la qualitat dels serveis que presta.

En cap cas, s’expressarà en la pàgina on se situï l’enllaç que GRUP HIEMESA ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l’enllaç o que d’una altra forma patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o de qualsevol altre signe distintiu de GRUP HIEMESA dins de la pàgina del remitent excepte en els casos permesos per la llei o expressament autoritzats per GRUP HIEMESA i sempre que es permeti, en aquests casos, un enllaç directe amb la pàgina Web en la forma establerta en aquesta clàusula.

La pàgina que estableixi l’enllaç haurà de complir fidelment amb la Llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (I) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc); (II) indueixin o puguin induir en l’Usuari la falsa concepció que GRUP HIEMESA subscriu, s’adhereix o dona suport de qualsevol manera, a les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; (III) resultin inapropiats o no pertinents amb l’activitat de GRUP HIEMESA en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina Web del remitent. Igualment, l’Usuari s’abstindrà d’incloure en la pàgina Web qualsevol enllaç dirigit a una pàgina Web que contingui informació o continguts il·lícits, contraris a la moral i bons costums generalment acceptats, i a l’ordre públic.

  1. Legislació aplicable i fur competent.

Qualsevol controvèrsia relativa a aquest lloc web es regirà per la legislació andorrana, renunciant expressament les parts al fur que els correspongui, i sotmetent-se als Jutjats i Tribunals d’Andorra, excepte fur imperatiu aplicable, com per exemple el domicili del consumidor.