logo
Oferim tot tipus de transformació del acer

Transformació

Bellacer ofereix tota mena de processos de Transformació de l’Acer.

Armadures

Armaduras

Fabricació i Muntatge de Ferralla

Disposem d’una oficina tècnica que ens permet plasmar i produir les seves necessitats constructives en armadures metàl·liques.

Serveis de Tall a Mida

cinta

Serveis de Tall a Mida

Disposem de màquina de tall per Disc i Cinta amb capacitat de precisió de +-0,5 mm a la seva geometria, assolint els 60 graus de gir. Opció de realitzar talls individuals i per paquets fins a amples de 1000 mm alts de 500 mm i llargs de 20,5 metres.

sierra

Disc Circular

· Rang de treball: en alçada–500, amplada–1000
· Tall en paquets/barres
· Talls rectes i en graus
· +45º/–45º

Serveis de Perforats i Traus Colisos

Perforados

Perforat

Actualment, disposem de tres capçals amb cinc broques cadascun, que aporten un rendiment òptim a la producció.

Serveis d’escotat i bisellat

bidelado

Escot

Talls mitjançant filtre d’Oxitall o Plasma.

Bigues BOYD i Armades

boyds

Biga Boyd

Disseny, oxitall i fabricació de bigues boyd muntades i soldades tant hexagonals com circulars seguint requeriments per part del client segons marcat CE.

viga armada

Biga Armada

Disseny i fabricació de biga armada conformades per xapes en diferents gruixos i longituds mitjançant soldadura homologada en arc submergit segons requeriments marcats CE.

Soldadura

soldadura arco

Soldadura Arc Submergit

Disposem de Màquina d´arc submergit per a la realització dels diferents tipus d´unions soldades entre perfils i xapes amb aportació de fil 2,4 seguint WPS i marcat CE.

soldadura manual

Soldadura Manual

Realitzem projectes en col·laboració amb els nostres clients recolzats per oficina tècnica seguint normativa i marcatge CE fins a classe d’execució 2 i 3. Realització del pla de soldadura i els END en col·laboració amb el nostre coordinador de soldadura intern.

Processos de Granallat i Imprimació

granalla

Granallat

Nova instal·lació de túnel automàtic de granallat fins a aconseguir SA 21/2.

imprima

Imprimació

Imprimació mitjançant Shoprimer base aigua en colors vermell i gris, amb certificacions i homologacions compatibles amb tota mena de pintures i segons normatives BSD1.

Pintura

pintura manual

Pintura Manual

Espai de 1000 metres quadrats per a la realització de processos de pintat amb Airles en peces de grans dimensions o peces especials ja soldades.

pintura maquina

Pintura Màquina

Disposem de línia pintura automàtica per a la realització dels diferents processos de Poliuretans, Epoxis, Riques a Zinc, Intumescents, Esmalts d’Acabat. Amb els procediments, micratges, colors RAL, en peces individuals o fins i tot soldades.

Roscat de Micropilots

tubos estructurales para micropilotes 1030x773 2

Roscat

Disposem d’un torn numèric que ens permet roscar micropilots des de 60 fins a 139mm in situ. A més, podem subministrar qualsevol mida de tub ja roscat.