Emissors Tèrmics

Els emissors tèrmics (calor blau) i radiadors són dispositius utilitzats en sistemes de calefacció per escalfar espais. Els emissors tèrmics funcionen mitjançant resistències elèctriques que generen calor i l’emeten a l’entorn. Els radiadors, per la seva banda, es connecten a sistemes de calefacció central (també poden ser mixtos -tovallolers-, com calderes de gas, i transmeten calor a través d’aigua calenta circulant. Ambdós tipus de dispositius proporcionen calefacció eficient i confort tèrmic a les llars i edificis L’elecció entre emissors tèrmics o radiadors depèn de les necessitats específiques de cada instal·lació.