Edifici Multifuncional · Naus Grillaire Sud

INDUSTRIAL – LOGISTIC – COMERCIAL

L’edifici, amb una superfície construïda de 7.292 m2 , està estructurat en tres nivells. L’elecció dels materials de les façanes permeten llegir la distribució d’usos interiors: pedra i vidre pels usos comercials i logístics

 

 

Productes subministrats

  • Ferro Preformat

 

Localització

La Massana