Projectes

Bellacer com a distribuïdor de tota mena de productes de la construcció, hem participat en projectes de diversos sectors, on destaquen: