Panell de coberta CUB 2GR

Panell de Coberta amb Tapajuntes

Panell desenvolupat per a cobertes inclinades amb un pendent mínim del 7%. El vostre sistema de cargols amb fixació oculta (tapajuntes) us garanteix l’estanquitat del sistema i us dóna un aspecte modern i funcional. El perfilat combina a la perfecció una gran capacitat mecànica amb un acabat amb poques nervadures.

Característiques tècniques

Cara exterior

Acer Prelacat

Cara interior

Acer prelacat, Alumini centesimal, Cartró bituminós

Aillant

Poliuretà (PUR)
Poli-isocianurat (PIR)

Espesors (mm)

30/40/50/60/
80/100/120

Ample útil

1000 mm

Us

Cobertes inclinades