Mecanismes i Desaigües

Disposem d’una amplia gama de mecanismes d’alimentació i descarregues per a inodors. També disposem d’una amplia gama de vàlvules de desguàs, tant convencionals com click-clak per lavabos, aigüeres, ….; sistemes de aixetes higièniques per inodors, vàlvules de desguàs amb alimentació per banyeres, etc …