Màquines

Les bombes de calor geotèrmiques utilitzen l’energia emmagatzemada a la terra per fer un cicle de treball termodinàmic i així traspassar la calor de la terra a l’aigua.