Canonades

Les canonades o sondes de captació geotèrmica són instal·lacions subterrànies que transfereixen la calor de la terra a sistemes de calefacció o refrigeració, contribuint a l’eficiència energètica.