Fotovoltaica

Productes d’energia fotovoltaica: panells solars, inversors, bateries per a generació d’electricitat netament a partir de la llum solar.