Elements de Ventilació

Els elements essencials per a la ventilació inclouen dispositius i sistemes dissenyats per a la circulació de l’aire en espais interiors. Això comprèn ventiladors de sostre, pedestal i paret, extractors d’aire en banys i cuines, així com sistemes de ventilació mecànica per a la renovació de l’aire en edificis. A més, s’utilitzen conductes i reixetes de ventilació per distribuir l’aire de manera eficient. La qualitat de l’aire es millora amb filtres d’aire i purificadors. La ventilació adequada és fonamental per eliminar contaminants, prevenir l’acumulació d’humitat i garantir un entorn interior saludable i còmode.