Elements de Climatització

Els elements per a la climatització són components essencials per a la gestió de l’ambient interior. Inclouen sistemes de calefacció, ventilació i aire condicionat (HVAC), que regulen la temperatura, la humitat i la qualitat de l’aire en edificis i espais.

Els productes més comuns inclouen unitats d’aire condicionat, calderes, radiadors, ventiladors, termòstats, filtres, terres radiants, etc… Els aires condicionats poden ser split, multisplit o de finestra i proporcionen  refrigeració en climes càlids. Les calderes i radiadors ofereixen calefacció en climes freds. Els ventiladors milloren la circulació de l’aire, mentre que els termòstats i els filtres d’aire optimitzen l’eficiència i la qualitat del sistema HVAC.