Biomassa

L’ús de biomassa, així com de residus agrícoles i fusta, per generar calor, electricitat o biocombustibles contribueix a la reducció d’emissions i al reciclatge de residus.