Maquines

Les màquines d’aerotèrmia, utilitzen l’energia de l’aire ambient per a la calefacció i la refrigeració sostenibles. Aquestes màquines proporcionen eficiència energètica i confort ambiental.