logo
Panell imitació Pissarra per a l'obra industrial i residencial

Panell Pissarra

Panell Sandvitx imitació Pissarra

Panell de coberta autoportant amb ànima aïllant en poliuretà. Pendent mínim d’instal·lació del 30%. El disseny de la cara externa imita la pissarra natural obtenint un aspecte estètic òptim per a tot tipus de cobertes o revestiments de façanes, sobretot a l’àmbit residencial. Sistema lleuger, fàcil i ràpid de muntar. La particular geometria de l’encaix del panell permet una perfecta estanqueïtat sempre que s’apliqui un cordó de butil a la zona esmentada, quedant la unió del cargol vist. Està disponible en diversos acabats interiors.