logo
Gamma de panell frigorífic per a la indústria agroalimentària

Panell Frigorífic

Panell Frigo

Panell frigorífic capacitat per al seu ús en diferents temperatures, conservació, congelació o ultracongelació. El tipus de nervat i el gruix de l’acer emprat determina la longitud màxima d’ús del panell segons la disposició vertical o horitzontal. El color del material influeix en la lluminositat de les instal·lacions, caracteritzat per la reflectància, i determina la temperatura superficial màxima del plafó. Lelecció de lescuma defineix el comportament al foc del panell. El disseny de la junta proporciona l’estanquitat del conjunt, i en modifica el comportament al foc.